Vill du teckna serviceavtal?

Vårt serviceavtal är en trygghet för dig som använder olja. Det innebär att du alltid har tillgång till hjälp med din värmeanläggning. En oljebrännare får arbeta mycket, den startar ca 50 ggr per dygn. En liten förändring kan påverka förbrukningen och utsläppet enormt. Det är därför fördelaktigt för både ekonomi- och miljötrimmning enligt vita svanen.

Vi har fyra st olika slags avtal för dig som privatkund. Vilket avtal som gäller beror på åldern på pannan. Ett avtal för Pulsonexpannor och ett antal avtal för företag. Samt ett avtal för dig som eldar med Pellets.

I avtalen för dig som eldar med olja (privatkund) ingår munstycke och förbrukningsmaterial vid den årliga servicen om inget annat anges. Dessutom får du 10% rabatt på övriga reservdelar och nyinstallationer. Material & arbetskostnaden ingår i avtalet.
Pelletsavtalet är lite annorlunda men lika förmånligt.

Har du frågor gällande avtalen ring oss gärna:
054 – 85 29 40

Öppettider:
Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

© CO Värme AB 2013-2016. Powered by Vecom.